Börjes Packhus

Kund: Börjes Packhus AB
Arbetsledare: Erik J
Sprängtekniker: David F

Visa sheet